- Sử dụng dấu "x" đại điện cho 1 số và dấu "*" đại điện cho một chuỗi số.
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
+ Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888
+ Để tìm sim bên trong có số 888, nhập vào 888
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 888, 898 nhập vào 098*8x8
Dãy số không gồm: 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
10 số 11 số Tất cả các loại
Stt Số sim Giá bán Tổng Mạng Loại sim
1 0942 888880 25,000,000 55 Vinaphone  Ngũ Quý Đặt sim
2 0943.88.83.86 19,000,000 57 Vinaphone  Lộc Phát Đặt sim
3 0825.304.304 15,000,000 29 Vinaphone  Taxi Đặt sim
4 0826.304.304 15,000,000 30 Vinaphone  Taxi Đặt sim
5 0886.357.789 9,500,000 61 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
6 0886.399.789 9,500,000 67 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
7 0886.99.7789 9,500,000 71 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
8 0886.268.789 8,900,000 62 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
9 0886.468.789 8,900,000 64 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
10 0886.995.789 8,500,000 69 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
11 088.6655.789 7,900,000 62 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
12 0886.882.789 7,900,000 64 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
13 0886.883.789 7,900,000 65 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
14 0886.959.789 7,900,000 69 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
15 0886.33.7789 7,500,000 59 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
16 0886.535.789 7,500,000 59 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
17 0886.595.789 7,500,000 65 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
18 0886.737.789 7,500,000 63 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
19 0886.757.789 7,500,000 65 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
20 088.6161.789 6,900,000 54 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
21 0886.188.789 6,900,000 63 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
22 0886.288.789 6,900,000 64 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
23 0886.388.789 6,900,000 65 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
24 0886.869.789 6,900,000 69 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
25 0886.919.789 6,900,000 65 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
26 0886.929.789 6,900,000 66 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
27 0886.028.789 5,900,000 56 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
28 0886.029.789 5,900,000 57 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
29 0886.055.789 5,900,000 56 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
30 0886.058.789 5,900,000 59 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
31 088.606.7789 5,900,000 59 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
32 0886.078.789 5,900,000 61 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
33 0886.081.789 5,900,000 55 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
34 0886.085.789 5,900,000 59 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
35 0886.090.789 5,900,000 55 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
36 0886.091.789 5,900,000 56 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
37 0886.092.789 5,900,000 57 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
38 0886.098.789 5,900,000 63 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
39 0886.121.789 5,900,000 50 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
40 0886.128.789 5,900,000 57 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
41 0886.129.789 5,900,000 58 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
42 0886.151.789 5,900,000 53 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
43 0886.159.789 5,900,000 61 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
44 0886.220.789 5,900,000 50 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
45 0886.227.789 5,900,000 57 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
46 0886.228.789 5,900,000 58 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
47 0886.232.789 5,900,000 53 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
48 0886.239.789 5,900,000 60 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
49 0886.259.789 5,900,000 62 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
50 0886.269.789 5,900,000 63 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
51 0886.27.2789 5,900,000 57 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
52 0886.277.789 5,900,000 62 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
53 0886.278.789 5,900,000 63 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
54 0886.281.789 5,900,000 57 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim
55 0886.283.789 5,900,000 59 Vinaphone  Số Tiến Đặt sim