- Sử dụng dấu "x" đại điện cho 1 số và dấu "*" đại điện cho một chuỗi số.
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
+ Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888
+ Để tìm sim bên trong có số 888, nhập vào 888
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 888, 898 nhập vào 098*8x8
Dãy số không gồm: 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
10 số 11 số Tất cả các loại
Stt Số sim Giá bán Tổng Mạng Loại sim
1 0339.115.115 95,000,000 29 Viettel  Gánh Đảo Đặt sim
2 0338.115.115 85,000,000 28 Viettel  Gánh Đảo Đặt sim
3 0339.522.969 190,000 48 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
4 0333.528.180 125,000 33 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
5 0332.806.136 90,000 32 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
6 0336 489.767 90,000 53 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
7 0339.585.663 90,000 48 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
8 0334.047.590 55,000 35 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
9 0335.578.827 55,000 48 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
10 0336.114.728 55,000 35 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
11 0332.243.951 45,000 32 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
12 0337 423.635 45,000 36 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim


Anh Tuấn