- Sử dụng dấu "x" đại điện cho 1 số và dấu "*" đại điện cho một chuỗi số.
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
+ Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888
+ Để tìm sim bên trong có số 888, nhập vào 888
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 888, 898 nhập vào 098*8x8
Dãy số không gồm: 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
10 số 11 số Tất cả các loại
Stt Số sim Giá bán Tổng Mạng Loại sim
1 0339.115.115 95,000,000 29 Viettel  Gánh Đảo Đặt sim
2 0338.115.115 85,000,000 28 Viettel  Gánh Đảo Đặt sim
3 0335.854.168 190,000 43 Viettel  Lộc Phát Đặt sim
4 0332.437.188 120,000 39 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
5 0332.594.786 120,000 47 Viettel  Lộc Phát Đặt sim
6 0332.865.499 120,000 49 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
7 0334.537.288 120,000 43 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
8 0335.249.188 120,000 43 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
9 0335.451.486 120,000 39 Viettel  Lộc Phát Đặt sim
10 0335.746.788 120,000 51 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
11 0337.639.486 120,000 49 Viettel  Lộc Phát Đặt sim
12 0335 628.011 99,000 29 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
13 0338 611.250 99,000 29 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
14 0337.302.898 90,000 43 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
15 0339.489.166 90,000 49 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
16 0337.099.003 55,000 34 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
17 0338.303.807 55,000 35 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
18 0332.218.845 45,000 36 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
19 0332.603.729 45,000 35 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
20 0333.837.448 45,000 43 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
21 0335 025.127 45,000 28 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
22 0335.848.143 45,000 39 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
23 0337.066.098 45,000 42 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
24 0337 893.845 45,000 50 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
25 0337.912.750 45,000 37 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
26 0339 087.017 45,000 38 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
27 0339 309.347 45,000 41 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
28 033333.6666 1,134,000,000 39 Viettel  Tứ Quý Đặt sim
29 0339 333666 864,499,968 42 Viettel  Tam Hoa Đặt sim
30 033.82.99999 817,000,000 61 Viettel  Ngũ Quý Đặt sim
31 033.66.99999 809,000,000 63 Viettel  Ngũ Quý Đặt sim
32 03.3888.3888 809,000,000 57 Viettel  Tam Hoa Đặt sim
33 0332.777777 772,499,968 50 Viettel  Lục Quý Đặt sim
34 0333.333.999 771,000,000 45 Viettel  Tam Hoa Đặt sim
35 0332.555.555 698,499,968 38 Viettel  Lục Quý Đặt sim
36 0339 939999 688,499,968 63 Viettel  Tứ Quý Đặt sim
37 0338 988888 640,499,968 63 Viettel  Ngũ Quý Đặt sim
38 0335 899999 636,499,968 64 Viettel  Ngũ Quý Đặt sim
39 0332 899999 619,000,000 61 Viettel  Ngũ Quý Đặt sim
40 0333 799999 591,500,032 61 Viettel  Ngũ Quý Đặt sim
41 0333 333366 546,000,000 33 Viettel  Số Kép Đặt sim
42 0338 188888 546,000,000 55 Viettel  Ngũ Quý Đặt sim
43 033.999.8888 528,000,000 65 Viettel  Tứ Quý Đặt sim
44 0333.89.8888 516,000,000 58 Viettel  Tứ Quý Đặt sim
45 0333 188888 503,000,000 50 Viettel  Ngũ Quý Đặt sim
46 0333 288888 503,000,000 51 Viettel  Ngũ Quý Đặt sim
47 033.80.88888 470,000,000 54 Viettel  Ngũ Quý Đặt sim
48 0336.68.68.68 455,000,000 54 Viettel  Số Lặp Đặt sim
49 0333.86.86.86 453,500,000 51 Viettel  Số Lặp Đặt sim
50 033.6666.888 417,500,000 54 Viettel  Tam Hoa Đặt sim
51 0333.111.666 405,000,000 30 Viettel  Tam Hoa Đặt sim
52 0333 789999 400,000,000 60 Viettel  Tứ Quý Đặt sim
53 0333.37.3333 393,500,000 31 Viettel  Tứ Quý Đặt sim
54 033.9898888 391,500,000 64 Viettel  Tứ Quý Đặt sim
55 0336 588888 385,500,000 57 Viettel  Ngũ Quý Đặt sim