- Sử dụng dấu "x" đại điện cho 1 số và dấu "*" đại điện cho một chuỗi số.
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
+ Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888
+ Để tìm sim bên trong có số 888, nhập vào 888
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 888, 898 nhập vào 098*8x8
Dãy số không gồm: 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
10 số 11 số Tất cả các loại
Stt Số sim Giá bán Tổng Mạng Loại sim
1 0339.115.115 95,000,000 29 Viettel  Gánh Đảo Đặt sim
2 0338.115.115 85,000,000 28 Viettel  Gánh Đảo Đặt sim
3 0335.854.168 190,000 43 Viettel  Lộc Phát Đặt sim
4 0333.440.884 150,000 37 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
5 0334.051.768 150,000 37 Viettel  Lộc Phát Đặt sim
6 0334.835.768 150,000 47 Viettel  Lộc Phát Đặt sim
7 0335 056.345 150,000 34 Viettel  Số Tiến Đặt sim
8 0333.528.180 125,000 33 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
9 0332.437.188 120,000 39 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
10 0332.594.786 120,000 47 Viettel  Lộc Phát Đặt sim
11 0332.865.499 120,000 49 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
12 0334.291.788 120,000 45 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
13 0334.537.288 120,000 43 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
14 0335.249.188 120,000 43 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
15 0335.451.486 120,000 39 Viettel  Lộc Phát Đặt sim
16 0335.584.986 120,000 51 Viettel  Lộc Phát Đặt sim
17 0335.744.586 120,000 45 Viettel  Lộc Phát Đặt sim
18 0335.746.788 120,000 51 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
19 0336.453.986 120,000 47 Viettel  Lộc Phát Đặt sim
20 0337.639.486 120,000 49 Viettel  Lộc Phát Đặt sim
21 0335 628.011 99,000 29 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
22 0338 611.250 99,000 29 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
23 0339.180.665 95,000 41 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
24 0333.814.166 90,000 35 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
25 0337.302.898 90,000 43 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
26 0338.794.166 90,000 47 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
27 0339.489.166 90,000 49 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
28 0339 688.244 75,000 47 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
29 0332 498.081 55,000 38 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
30 0334 052.097 55,000 33 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
31 0334 713.526 55,000 34 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
32 0332.236.184 45,000 32 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
33 0332.990.310 45,000 30 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
34 0335.520.607 45,000 31 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
35 0337.570.513 45,000 34 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
36 0337.607.526 45,000 39 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim
37 0339.250.549 45,000 40 Viettel  Dễ Nhớ Đặt sim