- Sử dụng dấu "x" đại điện cho 1 số và dấu "*" đại điện cho một chuỗi số.
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
+ Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888
+ Để tìm sim bên trong có số 888, nhập vào 888
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 888, 898 nhập vào 098*8x8
10 số 11 số Tất cả các loại
Stt Số sim Giá bán Tổng Mạng Loại sim
1 0968.5555.97 9,000,000 59 Viettel  Tứ Quý Giữa Đặt sim
2 0964.9999.57 5,900,000 67 Viettel  Tứ Quý Giữa Đặt sim
3 0966.2222.70 3,500,000 36 Viettel  Tứ Quý Giữa Đặt sim
4 0962.1111.05 2,500,000 26 Viettel  Tứ Quý Giữa Đặt sim
5 0965.7777.02 2,500,000 50 Viettel  Tứ Quý Giữa Đặt sim
6 0965.8888.14 2,500,000 57 Viettel  Tứ Quý Giữa Đặt sim
7 0966.2222.31 2,500,000 33 Viettel  Tứ Quý Giữa Đặt sim
8 0966.2222.64 2,500,000 39 Viettel  Tứ Quý Giữa Đặt sim
9 0966.2222.17 2,200,000 37 Viettel  Tứ Quý Giữa Đặt sim
10 0966.2222.43 2,200,000 36 Viettel  Tứ Quý Giữa Đặt sim