- Sử dụng dấu "x" đại điện cho 1 số và dấu "*" đại điện cho một chuỗi số.
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
+ Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888
+ Để tìm sim bên trong có số 888, nhập vào 888
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 888, 898 nhập vào 098*8x8
Dãy số không gồm: 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
10 số 11 số Tất cả các loại
Stt Số sim Giá bán Tổng Mạng Loại sim
1 0901.276.999 19,000,000 52 Mobifone  Tam Hoa Đặt sim
2 0909.08.3689 1,900,000 52 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
3 0909.69.2389 1,900,000 55 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
4 0909.11.03.56 1,590,000 34 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
5 0909.11.8058 1,590,000 41 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
6 0909.12.8183 1,590,000 41 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
7 0909.16.10.67 1,590,000 39 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
8 0909.169.629 1,590,000 51 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
9 0909.18.10.56 1,590,000 39 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
10 0909.186.028 1,590,000 43 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
11 0909.186.058 1,590,000 46 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
12 0909.186.159 1,590,000 48 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
13 0909.186.358 1,590,000 49 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
14 0901.795.468 1,450,000 49 Mobifone  Số Tiến Đặt sim
15 0902 235839 1,450,000 41 Mobifone  Thần Tài Đặt sim
16 0902 517368 1,450,000 41 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
17 0902.588.339 1,450,000 47 Mobifone  Thần Tài Đặt sim
18 0902.611.189 1,450,000 37 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
19 0902.768.799 1,450,000 57 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
20 0902 777881 1,450,000 49 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
21 0902.78.11.87 1,450,000 43 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
22 0902 809179 1,450,000 45 Mobifone  Thần Tài Đặt sim
23 0902.852.799 1,450,000 51 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
24 0902.987.279 1,450,000 53 Mobifone  Thần Tài Đặt sim
25 0903.103.568 1,450,000 35 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
26 0903 143768 1,450,000 41 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
27 0903.20.98.79 1,450,000 47 Mobifone  Thần Tài Đặt sim
28 0903 213986 1,450,000 41 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
29 0903.236.378 1,450,000 41 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
30 0903 270181 1,450,000 31 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
31 0903.332.883 1,450,000 39 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
32 090.3456.185 1,450,000 41 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
33 0903 463879 1,450,000 49 Mobifone  Thần Tài Đặt sim
34 0903.477.586 1,450,000 49 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
35 0903.48.0979 1,450,000 49 Mobifone  Thần Tài Đặt sim
36 0903 489178 1,450,000 49 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
37 0903 537286 1,450,000 43 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
38 0903 579480 1,450,000 45 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
39 0903.58.78.38 1,450,000 51 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
40 0903 618279 1,450,000 45 Mobifone  Thần Tài Đặt sim
41 0903.683.299 1,450,000 49 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
42 0903.79.2018 1,450,000 39 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
43 0903 857456 1,450,000 47 Mobifone  Số Tiến Đặt sim
44 0903.901.889 1,450,000 47 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
45 0903 908958 1,450,000 51 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
46 0903 914768 1,450,000 47 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
47 090.3938.078 1,450,000 47 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
48 0904.03.79.78 1,450,000 47 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
49 0904.333.618 1,450,000 37 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
50 0904 531984 1,450,000 43 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
51 0904 533568 1,450,000 43 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
52 0904 582979 1,450,000 53 Mobifone  Thần Tài Đặt sim
53 0904.58.35.58 1,450,000 47 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
54 0904.58.39.58 1,450,000 51 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
55 0904.65.85.79 1,450,000 53 Mobifone  Số Tiến Đặt sim


Anh Tuấn