- Sử dụng dấu "x" đại điện cho 1 số và dấu "*" đại điện cho một chuỗi số.
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
+ Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888
+ Để tìm sim bên trong có số 888, nhập vào 888
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 888, 898 nhập vào 098*8x8
10 số 11 số Tất cả các loại
Stt Số sim Giá bán Tổng Mạng Loại sim
1 0901.276.999 18,000,000 52 Mobifone  Tam Hoa Đặt sim
2 0909.69.2389 1,900,000 55 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
3 0909.11.03.56 1,590,000 34 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
4 0909.11.8058 1,590,000 41 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
5 0909.12.8183 1,590,000 41 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
6 0909.16.10.67 1,590,000 39 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
7 0909.169.629 1,590,000 51 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
8 0909.18.10.56 1,590,000 39 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
9 0909.186.028 1,590,000 43 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
10 0909.186.058 1,590,000 46 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
11 0909.186.159 1,590,000 48 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
12 0909.186.358 1,590,000 49 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
13 0909.120.158 990,000 35 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
14 0909.139.987 990,000 55 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
15 0909.150.258 990,000 39 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
16 0909.152.058 990,000 39 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
17 0909.167.128 990,000 43 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
18 0909.168.056 990,000 44 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
19 0909.172.058 990,000 41 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
20 0909.173.028 990,000 39 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
21 0909.181.029 990,000 39 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
22 0898.06.01.93 900,000 44 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
23 0898.06.01.94 900,000 45 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
24 0898.06.01.98 900,000 49 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
25 0909.10.8287 590,000 44 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
26 0909.108.367 590,000 43 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
27 0909.12.00.56 590,000 32 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
28 0909.12.00.58 590,000 34 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
29 0909.121.028 590,000 32 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
30 0909.127.159 590,000 43 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
31 0909.128.035 590,000 37 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
32 0909.130.126 590,000 31 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
33 0909.130.156 590,000 34 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
34 0909.132.159 590,000 39 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
35 0909.132.528 590,000 39 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
36 0909.135.128 590,000 38 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
37 0909.136.056 590,000 39 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
38 0909.136.265 590,000 41 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
39 0909.138.036 590,000 39 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
40 0909.139.023 590,000 36 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
41 0909.139.056 590,000 42 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
42 0909.139.256 590,000 44 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
43 0909.153.128 590,000 38 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
44 0909.153.358 590,000 43 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
45 0909.159.023 590,000 38 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
46 0909.159.035 590,000 41 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
47 0909.159.256 590,000 46 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
48 0909.161.125 590,000 34 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
49 0909.16.2235 590,000 37 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
50 0909.163.156 590,000 40 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
51 0909.163.158 590,000 42 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
52 0909.165.126 590,000 39 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
53 0909.166.026 590,000 39 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
54 0909.171.158 590,000 41 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
55 0909.177.235 590,000 43 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim