- Sử dụng dấu "x" đại điện cho 1 số và dấu "*" đại điện cho một chuỗi số.
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
+ Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888
+ Để tìm sim bên trong có số 888, nhập vào 888
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 888, 898 nhập vào 098*8x8
Dãy số không gồm: 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
10 số 11 số Tất cả các loại
Stt Số sim Giá bán Tổng Mạng Loại sim
1 0901.276.999 19,000,000 52 Mobifone  Tam Hoa Đặt sim
2 090.1168.239 3,200,000 39 Mobifone  Thần Tài Đặt sim
3 090.1188.279 3,200,000 45 Mobifone  Thần Tài Đặt sim
4 0901.681.899 3,200,000 51 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
5 0901.732.168 3,200,000 37 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
6 0901.763.168 3,200,000 41 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
7 090.183.2299 3,200,000 43 Mobifone  Số Kép Đặt sim
8 090.1990.968 3,200,000 51 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
9 0901 996689 3,200,000 57 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
10 0902.73.58.58 3,200,000 47 Mobifone  Số Lặp Đặt sim
11 0902.91.39.68 3,200,000 47 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
12 0902.99.55.86 3,200,000 53 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
13 0905.879.368 3,200,000 55 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
14 0906.521.789 3,200,000 47 Mobifone  Số Tiến Đặt sim
15 0906.839.389 3,200,000 55 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
16 0906.84.11.99 3,200,000 47 Mobifone  Số Kép Đặt sim
17 0906.97.58.58 3,200,000 57 Mobifone  Số Lặp Đặt sim
18 0907.393.686 3,200,000 51 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
19 0908 236779 3,200,000 51 Mobifone  Thần Tài Đặt sim
20 0908.7779.86 3,200,000 61 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
21 0908 993168 3,200,000 53 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
22 0909.039.186 3,200,000 45 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
23 0909.08.3679 3,200,000 51 Mobifone  Thần Tài Đặt sim
24 09.09.09.1850 3,200,000 41 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
25 09.09.09.35.82 3,200,000 45 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
26 09.09.09.5782 3,200,000 49 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
27 09.09.09.68.35 3,200,000 49 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
28 09.09.09.78.03 3,200,000 45 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
29 09.09.09.80.31 3,200,000 39 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
30 09.09.09.8350 3,200,000 43 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
31 09.09.09.8561 3,200,000 47 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
32 09.09.09.87.56 3,200,000 53 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
33 09.09.09.8921 3,200,000 47 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
34 09.09.09.89.32 3,200,000 49 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
35 09.09.19.69.86 3,200,000 57 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
36 0909.25.7968 3,200,000 55 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
37 0909.30.86.79 3,200,000 51 Mobifone  Thần Tài Đặt sim
38 0909.376.678 3,200,000 55 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
39 0909.52.79.86 3,200,000 55 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
40 0909.63.79.86 3,200,000 57 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
41 0909.66789.3 3,200,000 57 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
42 0909.83.2017 3,200,000 39 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
43 0909.986.189 3,200,000 59 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
44 0931.229.689 3,200,000 49 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
45 0931.45.5868 3,200,000 49 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
46 0931.46.6879 3,200,000 53 Mobifone  Thần Tài Đặt sim
47 0931.479.668 3,200,000 53 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
48 0931.479.868 3,200,000 55 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
49 0931.881.568 3,200,000 49 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
50 0932.74.77.88 3,200,000 55 Mobifone  Số Kép Đặt sim
51 0932.998.968 3,200,000 63 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
52 0933.692.568 3,200,000 51 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim
53 0933 868239 3,200,000 51 Mobifone  Thần Tài Đặt sim
54 0933 869678 3,200,000 59 Mobifone  Dễ Nhớ Đặt sim
55 0939.129.868 3,200,000 55 Mobifone  Lộc Phát Đặt sim