- Sử dụng dấu "x" đại điện cho 1 số và dấu "*" đại điện cho một chuỗi số.
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
+ Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888
+ Để tìm sim bên trong có số 888, nhập vào 888
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 888, 898 nhập vào 098*8x8
Dãy số không gồm: 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
10 số 11 số Tất cả các loại
Stt Số sim Giá bán Tổng Mạng Loại sim
56 0942 121967 3,360,000 41 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
57 0888.4.6.1967 3,000,000 57 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
58 0888.9.2.1967 3,000,000 58 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
59 0911 051967 3,000,000 39 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
60 0911 091967 3,000,000 43 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
61 09.14.12.1967 3,000,000 40 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
62 09.15.06.1967 3,000,000 44 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
63 09.17.02.1967 3,000,000 42 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
64 0918.05.1967 3,000,000 46 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
65 09.19.07.1967 3,000,000 49 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
66 0919.08.1967 3,000,000 50 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
67 097.166.1967 3,000,000 52 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
68 097 293 1967 3,000,000 53 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
69 0988.46.1967 3,000,000 58 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
70 01203.4.9.1967 3,000,000 42 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
71 01264.4.7.1967 3,000,000 47 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
72 01264.4.8.1967 3,000,000 48 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
73 016 5678 1967 3,000,000 56 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
74 0962 071967 2,900,000 47 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
75 0969 611967 2,900,000 54 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
76 0981 361967 2,900,000 50 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
77 0981 511967 2,900,000 47 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
78 097 18 8 1967 2,800,000 56 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
79 0973.62.1967 2,800,000 50 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
80 0978.93.1967 2,800,000 59 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
81 0989.96.1967 2,800,000 64 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
82 0888.35.1967 2,700,000 55 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
83 0968.55.1967 2,700,000 56 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
84 0888.41.1967 2,600,000 52 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
85 0868.11.1967 2,500,000 47 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
86 09.17.04.1967 2,500,000 44 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
87 0926 051967 2,500,000 45 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
88 0932.62.1967 2,500,000 45 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
89 094 305 1967 2,500,000 44 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
90 0949.34.1967 2,500,000 52 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
91 096 13 3 1967 2,500,000 45 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
92 096 31 7 1967 2,500,000 49 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
93 0965.98.1967 2,500,000 60 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
94 0968.22.1967 2,500,000 50 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
95 0971 511967 2,500,000 46 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
96 0971.75.1967 2,500,000 52 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
97 097.5.02.1967 2,500,000 46 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
98 0902 261967 2,490,000 42 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
99 01284.7.3.1967 2,400,000 48 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
100 01687 241967 2,400,000 51 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
101 0945 89 1967 2,300,000 58 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
102 096.15.3.1967 2,300,000 47 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
103 0963 1.6.1967 2,300,000 48 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
104 0975 89 1967 2,300,000 61 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
105 0976 70 1967 2,300,000 52 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
106 098.16.4.1967 2,300,000 51 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
107 0982 87 1967 2,300,000 57 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
108 0974 231967 2,230,000 48 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
109 096 229 1967 2,200,000 51 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
110 096 558 1967 2,200,000 56 Viettel  Năm Sinh Đặt sim