- Sử dụng dấu "x" đại điện cho 1 số và dấu "*" đại điện cho một chuỗi số.
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
+ Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888
+ Để tìm sim bên trong có số 888, nhập vào 888
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 888, 898 nhập vào 098*8x8
Dãy số không gồm: 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
10 số 11 số Tất cả các loại
Stt Số sim Giá bán Tổng Mạng Loại sim
56 01264.4.8.1967 3,000,000 48 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
57 016 5678 1967 3,000,000 56 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
58 0912 151967 2,900,000 41 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
59 091.16.1.1967 2,850,000 41 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
60 0973.62.1967 2,800,000 50 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
61 0978.93.1967 2,800,000 59 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
62 0989.96.1967 2,800,000 64 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
63 0888.35.1967 2,700,000 55 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
64 0968.55.1967 2,700,000 56 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
65 0888.41.1967 2,600,000 52 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
66 094.28.8.1967 2,600,000 54 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
67 0944.8.6.1967 2,600,000 54 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
68 0949.2.2.1967 2,600,000 49 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
69 09.6636.1967 2,600,000 53 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
70 0888.23.1967 2,550,000 52 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
71 0868.11.1967 2,500,000 47 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
72 09.17.04.1967 2,500,000 44 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
73 0932.62.1967 2,500,000 45 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
74 094 305 1967 2,500,000 44 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
75 0949.34.1967 2,500,000 52 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
76 0965.98.1967 2,500,000 60 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
77 0968.22.1967 2,500,000 50 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
78 0968.77.1967 2,500,000 60 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
79 0971 511967 2,500,000 46 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
80 0971.75.1967 2,500,000 52 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
81 0902 261967 2,490,000 42 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
82 0928.78.1967 2,400,000 57 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
83 0928.79.1967 2,400,000 58 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
84 0942 791967 2,400,000 54 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
85 0947 861967 2,400,000 57 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
86 01284.7.3.1967 2,400,000 48 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
87 01687 241967 2,400,000 51 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
88 096.15.3.1967 2,300,000 47 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
89 0963 1.6.1967 2,300,000 48 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
90 098.16.4.1967 2,300,000 51 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
91 093 24 5 1967 2,250,000 46 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
92 094.16.1.1967 2,250,000 44 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
93 0945.89.1967 2,250,000 58 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
94 0975.89.1967 2,250,000 61 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
95 0976.70.1967 2,250,000 52 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
96 0982.87.1967 2,250,000 57 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
97 0974 231967 2,230,000 48 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
98 0949 281967 2,200,000 55 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
99 096 558 1967 2,200,000 56 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
100 01265.7.3.1967 2,200,000 47 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
101 01265.7.5.1967 2,200,000 49 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
102 01265.8.6.1967 2,200,000 51 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
103 01653.13.1967 2,200,000 42 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
104 0942 121967 2,100,000 41 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
105 0949 741967 2,100,000 56 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
106 0949 861967 2,100,000 59 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
107 0949 881967 2,100,000 61 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
108 0973 801967 2,100,000 50 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
109 0888.09.1967 2,000,000 56 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
110 0888.6.5.1967 2,000,000 58 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim