- Sử dụng dấu "x" đại điện cho 1 số và dấu "*" đại điện cho một chuỗi số.
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
+ Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888
+ Để tìm sim bên trong có số 888, nhập vào 888
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 888, 898 nhập vào 098*8x8
Dãy số không gồm: 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
10 số 11 số Tất cả các loại
Stt Số sim Giá bán Tổng Mạng Loại sim
881 0987.41.1967 570,000 52 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
882 01278 711967 559,000 49 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
883 0888.40.1967 550,000 51 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
884 0923 59 1967 550,000 51 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
885 0927.25.1967 550,000 48 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
886 0965.32.1967 550,000 48 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
887 01653 211967 550,000 41 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
888 01694.80.1967 550,000 51 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
889 01205 561967 530,000 42 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
890 01223 241967 530,000 37 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
891 01227 271967 530,000 44 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
892 01228 231967 530,000 41 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
893 01228 241967 530,000 42 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
894 01228 341967 530,000 43 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
895 0949 981967 520,000 62 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
896 0898 081967 500,000 56 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
897 0899 161967 500,000 56 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
898 0899 301967 500,000 52 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
899 0899 311967 500,000 53 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
900 0899 321967 500,000 54 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
901 0899 331967 500,000 55 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
902 0899 341967 500,000 56 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
903 0899 471967 500,000 60 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
904 0899 481967 500,000 61 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
905 0899 491967 500,000 62 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
906 0899 501967 500,000 54 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
907 0899 511967 500,000 55 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
908 0904 71 1967 500,000 44 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
909 091.25.8.1967 500,000 48 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
910 092 244 1967 500,000 44 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
911 092 283 1967 500,000 47 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
912 092288 1967 500,000 52 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
913 0923 50 1967 500,000 42 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
914 0923 61 1967 500,000 44 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
915 092 374 1967 500,000 48 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
916 0923.76.1967 500,000 50 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
917 092 385 1967 500,000 50 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
918 092 393 1967 500,000 49 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
919 0923.94.1967 500,000 50 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
920 0924 15 1967 500,000 44 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
921 092 416 1967 500,000 45 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
922 092 4411967 500,000 43 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
923 0924 4 7 1967 500,000 49 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
924 092 455 1967 500,000 48 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
925 092 495 1967 500,000 52 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
926 092 531 1967 500,000 43 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
927 092 615 1967 500,000 46 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
928 0926 29 1967 500,000 51 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
929 092 635 1967 500,000 48 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
930 092 658 1967 500,000 53 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
931 0926.97.1967 500,000 56 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
932 0927 54 1967 500,000 50 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
933 0927 60 1967 500,000 47 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
934 092782 1967 500,000 51 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim
935 092 829 1967 500,000 53 Vietnamobile  Năm Sinh Đặt sim