- Sử dụng dấu "x" đại điện cho 1 số và dấu "*" đại điện cho một chuỗi số.
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
+ Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888
+ Để tìm sim bên trong có số 888, nhập vào 888
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 888, 898 nhập vào 098*8x8
Dãy số không gồm: 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
10 số 11 số Tất cả các loại
Stt Số sim Giá bán Tổng Mạng Loại sim
881 01669.93.1967 800,000 57 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
882 01679 86 1967 800,000 60 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
883 01687 511967 800,000 51 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
884 01689.1.8.1967 800,000 56 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
885 0169.25.6.1967 800,000 52 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
886 01694.78.1967 800,000 58 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
887 01696.19.1967 800,000 55 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
888 0983 501967 790,000 48 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
889 0164.471.1967 790,000 46 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
890 0164.542.1967 790,000 45 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
891 0961.46.1967 789,000 49 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
892 0962.00.1967 789,000 40 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
893 0968.84.1967 789,000 58 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
894 0969.24.1967 789,000 53 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
895 0972.48.1967 789,000 53 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
896 0976.17.1967 789,000 53 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
897 0967.54.1967 770,000 54 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
898 01673.1.9.1967 770,000 50 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
899 0868.0 8.1967 760,000 53 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
900 0964.1 4.1967 760,000 47 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
901 0904.91.1967 750,000 46 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
902 0911.60.1967 750,000 40 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
903 0917 511967 750,000 46 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
904 0941.99.1967 750,000 55 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
905 0945.16.1967 750,000 48 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
906 01637.86.1967 750,000 54 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
907 0888.16.1967 739,000 54 Vinaphone  Năm Sinh Đặt sim
908 0898 301967 700,000 51 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
909 0898 311967 700,000 52 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
910 0901 301967 700,000 36 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
911 0901 331967 700,000 39 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
912 0901 351967 700,000 41 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
913 0901 361967 700,000 42 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
914 0901 381967 700,000 44 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
915 0901 391967 700,000 45 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
916 0901 411967 700,000 38 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
917 0901 431967 700,000 40 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
918 0901 441967 700,000 41 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
919 0901 451967 700,000 42 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
920 0901 491967 700,000 46 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
921 0902 301967 700,000 37 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
922 0902 311967 700,000 38 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
923 0902 451967 700,000 43 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
924 0902 461967 700,000 44 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
925 0902 481967 700,000 46 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
926 0902 621967 700,000 42 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
927 0902 641967 700,000 44 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
928 0902 661967 700,000 46 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
929 0902 731967 700,000 44 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
930 0902 801967 700,000 42 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
931 0902 931967 700,000 46 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
932 0902 981967 700,000 51 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
933 0903 061967 700,000 41 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
934 0903 121967 700,000 38 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim
935 0903 141967 700,000 40 Mobifone  Năm Sinh Đặt sim