- Sử dụng dấu "x" đại điện cho 1 số và dấu "*" đại điện cho một chuỗi số.
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
+ Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888
+ Để tìm sim bên trong có số 888, nhập vào 888
+ Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 808, 818, 828, 838, 848, 858, 868, 878, 888, 898 nhập vào 098*8x8
Dãy số không gồm: 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
10 số 11 số Tất cả các loại
Stt Số sim Giá bán Tổng Mạng Loại sim
881 01654.49.1967 400,000 52 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
882 01657.02.1967 400,000 44 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
883 01658.59.1967 400,000 57 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
884 01659.42.1967 400,000 50 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
885 01659.54.1967 400,000 53 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
886 01662.70.1967 400,000 45 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
887 01663.41.1967 400,000 44 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
888 01663.43.1967 400,000 46 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
889 01664.52.1967 400,000 47 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
890 01665.43.1967 400,000 48 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
891 01667.30.1967 400,000 46 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
892 01668.19.1967 400,000 54 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
893 01677.54.1967 400,000 53 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
894 0168210 1967 400,000 41 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
895 0168 636 1967 400,000 53 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
896 01689.50.1967 400,000 52 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
897 01689.85.1967 400,000 60 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
898 01694.44.1967 400,000 51 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
899 01694.51.1967 400,000 49 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
900 01694.54.1967 400,000 52 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
901 01695.28.1967 400,000 54 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
902 01695.88.1967 400,000 60 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
903 01695.98.1967 400,000 61 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
904 01696.23.1967 400,000 50 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
905 01697.28.1967 400,000 56 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
906 01697 8 4 1967 400,000 58 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
907 01697 871967 400,000 61 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
908 01699.58.1967 400,000 61 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
909 01687.19.1967 350,000 55 Viettel  Năm Sinh Đặt sim
910 01629.4.2.1967 300,000 47 Viettel  Năm Sinh Đặt sim